24 - 05 - 2017

Różne aspekty wolności


Od redakcji: Autor poniższego wpisu próbuje w krótki sposób skonfrontować ze sobą różne aspekty terminu wolność, sprowadzającego się zarówno do spraw związanych z gospodarką, jak i wolnością społeczną i światopoglądową. Robi to w ujęciu wolności w rozumieniu anarchistycznym, ale odrzucając podejście z perspektywy konkretnego odłamu ruchu anarchistycznego. Opis jest dość skąpy, przez to znacznie uproszczony, ale może stanowić dobre wprowadzenie do rozważań, czym jest wolność i w jakich dziedzinach życia może się przejawiać vide gdzie jej brakuje.

W ramach sprzeciwu uważam za konieczne odniesienie się do metafizyki wolności i późniejszego ucieleśnienia idei. Anarchiści przede wszystkim zajmują się konkretem (zabawne, zważywszy jak wiele osób spisuje ruchy anarchistyczne na straty, jako „idealistyczne”). Jako ludzie różnych opcji, którzy cenią wolność (w znaczeniu abstrakcyjnym) i dążą do zniesienia scentralizowanych instytucji, które ją naruszają, zajmujemy się nie tylko materialnymi, ale też metafizycznymi (...) podstawami wolności i jej wpływem (w jaki sposób metafizyczne koncepcje anarchistyczne są urzeczywistniane przez instytucje i ideologie).

Poniższy zarys jest pomocny w odniesieniu do wzorca:

Samoorganizujące się / anarchiczne systemy organizacji / archetypy:

Narodowy anarchizm – wolność ruchu

Anarchokapitalizm – wolność gospodarcza

Anarchokomunizm / syndykalizm – wolność społeczna

Instytucjonalne systemy organizacji / archetypy:

Neoliberalizm / Centralizm / Humanizm – „prawa”

Prawicowy nacjonalizm / populizm – „kultura”

Bardzo łatwo jest zdekonstruować „widma” ucieleśniane przez instytucjonalne systemy organizacji, ale często zarzucamy prowadzenie analizy krytycznej naszych własnych stanowisk. Nie robiąc tego, ryzykujemy, że znajdziemy się na terytorium „instytucjonalnym” (ustanowiony moralizm i problemy, które się z nim wiążą). Mówiąc szczerze, wszystkie te powyższe ustroje anarchistyczne w pewnym stopniu ponoszą porażkę, ponieważ kładą zbyt duży nacisk na jeden rodzaj wolności. Zamiast oceniać idee z metasystemowego punktu widzenia w celu maksymalizacji wszystkich trzech rodzajów wolności, wielu anarchistów nieświadomie promuje retorykę instytucjonalną zajmując się „przyczynami” w przeciwieństwie do woli i działania (z pewnością widzieliśmy to u lewicy w ostatnich latach).

A teraz czas omówić szczegółowo różne rodzaje wolności zawarte w różniących się systemach anarchistycznych.

Wolność społeczna

Zdolność do organizowania się zgodnie ze stanowiskami ideologicznymi (indywidualnie lub kolektywnie), jakie dana jednostka lub społeczność postrzega jako pożądane. W szerszym znaczeniu wymaga to decentralizacji struktur władzy i zniesienia władzy zewnętrznej, narzucanej przez aparat państwowy (instytucje, „kulturę”, moralność itd.), co ogranicza zdolność ludzi do działania bezpośrednio we własnym interesie (w dużej mierze dotyczy to różniących się form samoorganizacji i autoekspresji) oraz zapewnienia pewnej miary bezpieczeństwa/solidarności wewnątrz tych form organizacji.

Wolność ekonomiczna

Bardzo powiązana z wolnością społeczną, ale różniąca się tym, że dotyczy konkretnych trybów ekonomicznych i ich wpływu na samoorganizację. Doszedłem do przekonania, że aby ją osiągnąć, musimy najpierw pracować nad decentralizacją zasobów i zakończeniem sztucznego niedostatku wywoływanego przez państwo poprzez ustanowienie meta-anarchistycznego (mutualistycznego/dystrybucjonistycznego) systemu, w którym ochotnicze grupy utrzymują Izbę Gmin, gdzie może mieć miejsce neutralna wymiana pomiędzy ideologicznie zróżnicowanymi podzbiorami.

Wolność ruchu

Bardzo proste. Sprowadza się do uznania, że globalna hegemonia/głęboka państwowość ma w programie albo mono- (heterogeniczną) albo wielokulturowość/asymilację, którą chce narzucić innym. Zniesienie granic ustanowionych przez państwo (granice mogą być następnie dobrowolnie negocjowane między grupami) i pozwolenie ludziom na łączenie się/rozdzielanie się zgodnie ze stanowiskami ideologicznymi (w tym, ale nie tylko, stanowiskami rasowymi/kulturowymi). To także wiąże się z 1 i 2, jako że byłoby możliwe jedynie poprzez decentralizację ekonomiczną, zniesienie własności intelektualnej, globalizmu i wspieranie wolnego ruchu i idei wszystkich ludzi.

Wprowadzając te wszystkie idee do naszej analizy krytycznej ustrojów autorytarnych/instytucjonalnych i widząc, jak one wszystkie łączą się ze sobą, możemy sformułować bardziej wszechstronny i pełniejszy pogląd na to, jak rzeczywiście wygląda wolność (i, per procura, anarchizm).

Źródłokategorie: Artykuły,
Sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) Portal Inicjatyw Oddolnych