09 - 11 - 2014

Budżet partycypacyjny: akcja, komentarz


Akcja medialna na rzecz wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Mielcu została zainicjowana przez nas listem otwartym do lokalnych władz i mediów. Teraz należy skupić się na zaprezentowaniu idei partycypacji szerszemu gronu mieszkanek i mieszkańców miasta.

W związku z powyższym przygotowujemy czterostronicową broszurkę, w której pokrótce wyjaśniamy, czym jest budżet obywatelski i jakie daje on możliwości działania mieszkańcom (poniżej fragmenty). Do przechodniów trafia więc specjalne wydanie „Społecznościowca”, którego przekaz uzupełniamy o treść wspomnianego listu otwartego, a nawet krzyżówkę w temacie z nagrodami. Drobna część broszurek została również wrzucona do skrzynek pocztowych. Akcję połączyliśmy także z prezentacją wydania właściwego pisma.  

Liczymy, że nasze działania w tym zakresie spowodują wprowadzenie w przyszłości budżetu partycypacyjnego, czemu za pośrednictwem akcji informacyjnych będzie towarzyszyć wynoszenie świadomości obywatelskiej z poziomu biernego obserwowania wydarzeń publicznych na poziom aktywnego obywatelstwa w ramach demokracji uczestniczącej.

Pod zdjęciami komentarz do akcji i fragmenty z broszurki.

Miasto to obywatele – komentarz do naszej akcji.

Inicjatywy obywatelskie, rozumiane jako poszerzanie zakresu decyzyjności prawnej społeczeństwa, zachęcają jego przedstawicieli do aktywności społeczno-politycznej oraz zdobywania doświadczenia i stosownego zakresu wiedzy – elementów niezbędnych do samorządzenia obywatelskiego.

Pomimo ich pozytywnego wkładu w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ciągle jednak napotykają one na opór ze strony urzędników, co chyba po części należałoby tłumaczyć podświadomą niechęcią przedstawicieli państwa przed oddawaniem władzy w „obce ręce” i związanymi z tego tytułu obawami przed utratą swojej uprzywilejowanej pozycji prawnej na rzecz obywateli.

Są jednak takie miejsca w Polsce, gdzie z przyczyn ekonomicznych lub pod naporem strony obywatelskiej, władza oddała pewien zakres aktywności mieszkańcom miast oraz całych gmin. Dobrym przykładem jest tutaj gmina Jarocin, czy podniesiony przez nas ostatnio na mieleckim gruncie temat tzw. budżetu partycypacyjnego.

W regionie podkarpackim budżety partycypacyjne funkcjonują już m.in. w Tarnobrzegu, Przemyślu, Rzeszowie, skutecznie włączając ludzi do współudziału w decydowaniu o kształcie i jakości swojego miejskiego życia. Niestety, ale Mielec jest pod tym względem białą plamą na mapie województwa, choć przecież nie cierpi na brak mieszkańców, gotowych do działania i wdrażania obywatelskiej wizji miasta.

Dobrym przykładem na potwierdzenie tego wszystkiego są ostatnie wydarzenia związane z odrzuceniem przez mieleckich radnych wniosku o wpisanie do statusu miasta możliwości składania projektów uchwał przez mieszkańców.

Głos obywateli został tu potraktowany wręcz lekceważąco, gdyż radni zajęli się sprawą dopiero rok po jej zgłoszeniu, a gdy już doszło do dyskusji nad wnioskiem składania obywatelskich uchwał, górę wzięły urzędnicze uprzedzenia w stosunku do inicjatyw oddolnych.

Stosowny komentarz autorstwa Marleny Marut („Korso” z 21 października 2014 r.): Członkowie komisji obaw mieli wiele. Zwłaszcza o rozsądek mielczan. Obawiają się, że danie im możliwości zgłaszania pomysłów spowoduje, że urząd zostanie zasypany bezsensownymi w dużej mierze propozycjami. Oni, jako radni – głos mieszkańców, wiedzą lepiej, co jest ważne i przydatne dla ogółu. Trudno w to jednak uwierzyć, skoro podczas dyskusji okazało się, że żaden z członków komisji nie zadał sobie trudu przeczytania wniosku, który mieli omawiać. Gdyby to zrobili, wiedzieliby, że owszem mieszkańcy mają możliwość zgłaszania projektów uchwał, ale to ciągle rada podejmuje decyzję, czy uchwałę przyjąć.

Projekt zgłaszania uchwał obywatelskich przepadł pod koniec października. Czy jednak oznacza to, że należy teraz wycofać się z propagowania kolejnej inicjatywy obywatelskiej? Wręcz przeciwnie. Idea działalności ruchów prospołecznych nakazuje ciągłe upominanie się o prawne upodmiotowienie obywateli, tak by władze zrozumiały w końcu, że przestrzeń publiczna należy do ludzi, mieszkańców, a urzędnicy powinni jedynie pełnić funkcje wykonawcze, wypełniając wole mieszkańców na co dzień, a nie wtedy tylko, gdy trzeba zabiegać o głosy poparcia dla siebie i swoich komitetów wyborczych.

Dlatego środowisko sponarchistyczne podejmuje kolejną próbę przeforsowania na lokalnym gruncie obywatelskiego projektu zmian, który poprzez budżet partycypacyjny, gwarantuje poszerzenie zakresu decyzyjności prawnej stronie obywatelskiej. Skupimy się w tym zakresie głównie na działalności informacyjnej i uświadamiającej, mając nadzieję, że otrzymamy na tym polu wsparcie od ludzi, którzy chcą brać aktywny udział w życiu społecznym swojej wspólnoty i przerzucać kompetencje urzędników na obywateli.

Tylko zainteresowanie sprawą społeczników i odpowiedniej liczby postronnych osób, a w konsekwencji ich większe lub mniejsze działania, mogą sprawić, iż wspólnie przekroczymy tę masę krytyczną i zrealizujemy w przyszłości zakładane cele. Niech każdy tylko dołoży od siebie cegiełkę własnego zaangażowania, gdyż projekt społeczeństwa obywatelskiego wymaga realizacji wspólnymi siłami.

Odzyskajmy miasto dla ludzi.  

Budżet partycypacyjny dla Mielca – decyduj sam (broszurka „Społecznościowiec”, fragmenty)

Budżet partycypacyjny to jedna z najpopularniejszych w naszym kraju w ostatnich latach inicjatyw obywatelskich, która polega na współuczestnictwie mieszkańców miast w przeznaczaniu określonej stawki z budżetów miejskich na projekty użyteczności publicznej, co odbywa się na zasadach demokracji uczestniczącej.

Sposób funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, zwanego również obywatelskim, jest następujący:

1. Do dyspozycji obywateli przeznacza się określony procent środków finansowych z budżetu miejskiego.

2. W drodze konsultacji społecznych wyłaniane są zgłoszone przez mieszkańców projekty do realizacji (przykładowo: remont ulicy, budowa ścieżki rowerowej, budowa parkingu, budowa placów zabaw oraz rekreacji ruchowej itp.).

3. W drodze głosowania powszechnego wybierane są projekty ważne dla mieszkańców lokalnych społeczności (osiedla, ulicy), na realizację których przeznaczane są wcześniej wyszczególnione w budżetach miejskich środki finansowe. Projekty mogą obejmować realizacje pomysłów zarówno w skali ogólnomiejskiej, jak i lokalnej, gdzie głosują tylko mieszkańcy danego osiedla.

Inicjujemy w Mielcu kampanię medialną na rzecz budżetu partycypacyjnego, który zwiększa realny udział mieszkańców miast w wydatkowaniu środków publicznych, a tym samym przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy poprzez sygnalizowanie potrzeby uruchomienia budżetu obywatelskiego u przedstawicieli lokalnych władz oraz przedstawicieli partii, a także w lokalnych mediach.

List otwarty w tej sprawie do lokalnych instytucji państwowych i mediów znajdziecie Państwo w niniejszej broszurze, a także na naszej stronie: www.spoleczni.net, na której będziemy informowali o dalszym przebiegu akcji informacyjnej na rzecz budżetu obywatelskiego w Mielcu.Lipiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) Portal Inicjatyw Oddolnych