16 - 10 - 2013

Warszawa: akcja plakatowa podkreślająca problem biedy wśród polskich dzieci (foto)


W tekście opisującym akcję plakatową OSN-u z Mielca - Mielec: akcja plakatowa podkreślająca problem biedy wśród polskich dzieci  - przedstawiliśmy swoje argumenty za zwróceniem większej uwagi na problem głodu wśród polskich dzieci. Dzisiaj, w Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem, prezentujemy fragment tekstu ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża, który odnosi się do problemu głodu w Polsce. Znaleźć go można pod zdjęciami z akcji OSN-u, jaka została przez nas ostatnio przeprowadzona w Warszawie.

(...) Niestety, problem pauperyzacji społeczeństwa dotyka w znacznej mierze także i Polskę.

W okresie transformacji sytuacja materialna wielu Polaków uległa znacznemu pogorszeniu na skutek między innymi bezrobocia, spadku dochodów, wysokich cen, likwidacji ulg i subsydiów do produktów. To spowodowało, że wiele osób znalazło się nagle w sferze ubóstwa.

Dziś, mimo poprawy sytuacji ekonomicznej i spadku bezrobocia, według badań Głównego Urzędu Statystycznego 66% dzieci żyło w rodzinach znajdujących się poniżej minimum socjalnego, przyjętego za granicę sfery niedostatku. 12% społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie (na poziomie minimum egzystencji które wynosi 387zł). Odsetek ludzi żyjących poniżej oficjalnej (ustawowej) granicy uprawniającej ich do pobierania zasiłku z pomocy społecznej wynosi w Polsce 19,5%.

Wynikiem takiej sytuacji ekonomicznej wielu rodzin jest ich ograniczony dostęp do artykułów żywnościowych, ze względu na brak środków finansowych na ich zakup. Rodziny ograniczają wydatki na żywność, czego skutkiem jest niedożywienie, a co gorsze, coraz częściej również i głód.

Ubożenie, które prowadzi najpierw do ograniczenia wydatków w zakresie wypoczynku, zakupu odzieży, uczestnictwa w kulturze, nieregularnym płaceniu czynszu, a w konsekwencji do ograniczenia ilości i jakości żywności, może mieć także istotne psychospołeczne skutki. Może doprowadzić do osamotnienia, izolacji społecznej, popadania w choroby i patologie, a w konsekwencji - do wykluczenia społecznego.

Gdy słyszy się słowo głód, z reguły na myśl przychodzą obrazki pokazywanych często przez telewizje cierpiących z głodu dzieci w Afryce. Ale tak naprawdę problem ten jest tuż obok nas. Niedojadającym lub głodnym może być nasz znajomy z sąsiedztwa, który posłał dziś swoje dziecko bez żadnego prowiantu na cały dzień do szkoły. l nie jest to odosobniony przypadek. Według przeprowadzonych badań 29% dzieci w wieku szkolnym potrzebuje dożywienia. Liczba tych dzieci waha się w zależności od regionu kraju, wielkości miejscowości i poziomu bezrobocia na danym terenie. Najbardziej przerażające jest to, że liczba dzieci wymagających dożywienia ciągle wzrasta. Poczucie głodu ściśle łączy się z niskim poczuciem własnej godności - godności, jaka przysługuje każdemu człowiekowi i która warunkuje prawidłowy udział w życiu społecznym.

Problem głodu to nie tylko problem czysto ekonomiczny i społeczny - to w głównej mierze problem moralny, który obliguje nas wszystkich do podjęcia odpowiednich kroków, zmierzających do zmniejszania jego skali, jak i przeciwdziałania jego powstawaniu. (...)


Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) Portal Inicjatyw Oddolnych