Idea

Portal Inicjatyw Oddolnych Społeczni.Net jest częścią niezależnych społecznych mediów informacyjno-publicystycznych. Nie jest on związany z żadną organizacją polityczną, partią, komitetem wyborczym, stowarzyszeniem ani fundacją.

Portal Inicjatyw Oddolnych Społeczni.Net stawia sobie za cel propagowanie idei sponarchistycznej, postulującej aktywność społeczną, której praktycznym spełnieniem są działające niezależnie od państwa, lokalne – wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach – podmioty/wspólnoty obywatelskie. Sponarchizm odwołuje się również do budowania tych podmiotów/wspólnot o naturalnie ukształtowane w świadomości ludzkiej czynniki zespalające daną zbiorowość, w tym na przykład element tożsamości etnicznej, jak i w oparciu o zasady demokracji bezpośredniej i uczestniczącej w ramach zrzeszeń zawodowych.

Portal Inicjatyw Oddolnych Społeczni.Net stanowi też źródło informacji o wszelkich oddolnych inicjatywach i aktywności tych środowisk, które postulują samoorganizację obywatelską w miejsce państwowej biurokracji, niezależnie od przynależności ideologicznej tych środowisk.


Praca dobrowolna i ochotnicza lepiej odpowiada duchowym potrzebom narodu niż przymus państwowy. (…) Państwo dobrze prowadzone powinno dążyć do stopniowego zmniejszenia władzy rządu w każdym zakresie, w którym dobrowolna inicjatywa prywatna może ten rząd zastąpić. (…) Otóż pracę społeczną w najściślejszym znaczeniu tego słowa stanowią wszystkie te wysiłki, które zmierzają do zastąpienia przez dobrowolną inicjatywę prywatną funkcji państwowych, co zwiększa wolność obywateli i stwarza większą między nimi dobrowolną solidarność społeczną, stopniowo zastępując przymusową solidarność państwową.
Wincenty Lutosławski „Praca narodowa”
Ta wolność twórcza stanowi istotę prawdziwej demokracji. Gdzie obywatele wszystkiego żądają, od państwa albo od filantropów, gdzie wszystkie swoje nadzieje opierają na takich lub innych reformach przeprowadzanych z góry, przymusowo – tam nie ma ani demokracji, ani wolnych obywateli; tam są tylko poddani mniej lub więcej postępowego, mniej lub więcej oświeconego rządu. Demokracja zaś i wolność zaczyna się wtedy dopiero, gdy obywatele kraju zamiast żądać reform od państwa w dziedzinie stosunków ekonomicznych i kulturalnych, sami przeprowadzają te reformy mocą dobrowolnej solidarności, gdy zamiast człowieka jako „głosu wyborczego” do parlamentu, zamiast pionka w ręku biurokracji lub w ręku przywódców partyjnych, zjawia się człowiek jako wolny twórca życia, umiejący bez przymusu działać solidarnie z innymi i życie doskonalić.
Edward Abramowski „Braterstwo, solidarność, współdziałanie”


Styczeń 2018
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) Portal Inicjatyw Oddolnych