Idea

Portal Inicjatyw Oddolnych Społeczni.Net jest częścią niezależnych społecznych mediów informacyjno-publicystycznych. Nie jest on związany z żadną organizacją polityczną, partią, komitetem wyborczym, stowarzyszeniem ani fundacją.

Portal Inicjatyw Oddolnych Społeczni.Net stawia sobie za cel propagowanie idei sponarchistycznej, postulującej aktywność społeczną, której praktycznym spełnieniem są działające niezależnie od państwa, lokalne – wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach – podmioty/wspólnoty obywatelskie. Sponarchizm odwołuje się również do budowania tych podmiotów/wspólnot o naturalnie ukształtowane w świadomości ludzkiej czynniki zespalające daną zbiorowość, w tym na przykład element tożsamości etnicznej, jak i w oparciu o zasady demokracji bezpośredniej i uczestniczącej w ramach zrzeszeń zawodowych.

Portal Inicjatyw Oddolnych Społeczni.Net stanowi też źródło informacji o wszelkich oddolnych inicjatywach i aktywności tych środowisk, które postulują samoorganizację obywatelską w miejsce państwowej biurokracji, niezależnie od przynależności ideologicznej tych środowisk.


Praca dobrowolna i ochotnicza lepiej odpowiada duchowym potrzebom narodu niż przymus państwowy. (…) Państwo dobrze prowadzone powinno dążyć do stopniowego zmniejszenia władzy rządu w każdym zakresie, w którym dobrowolna inicjatywa prywatna może ten rząd zastąpić. (…) Otóż pracę społeczną w najściślejszym znaczeniu tego słowa stanowią wszystkie te wysiłki, które zmierzają do zastąpienia przez dobrowolną inicjatywę prywatną funkcji państwowych, co zwiększa wolność obywateli i stwarza większą między nimi dobrowolną solidarność społeczną, stopniowo zastępując przymusową solidarność państwową.
Wincenty Lutosławski „Praca narodowa”
Ta wolność twórcza stanowi istotę prawdziwej demokracji. Gdzie obywatele wszystkiego żądają, od państwa albo od filantropów, gdzie wszystkie swoje nadzieje opierają na takich lub innych reformach przeprowadzanych z góry, przymusowo – tam nie ma ani demokracji, ani wolnych obywateli; tam są tylko poddani mniej lub więcej postępowego, mniej lub więcej oświeconego rządu. Demokracja zaś i wolność zaczyna się wtedy dopiero, gdy obywatele kraju zamiast żądać reform od państwa w dziedzinie stosunków ekonomicznych i kulturalnych, sami przeprowadzają te reformy mocą dobrowolnej solidarności, gdy zamiast człowieka jako „głosu wyborczego” do parlamentu, zamiast pionka w ręku biurokracji lub w ręku przywódców partyjnych, zjawia się człowiek jako wolny twórca życia, umiejący bez przymusu działać solidarnie z innymi i życie doskonalić.
Edward Abramowski „Braterstwo, solidarność, współdziałanie”
Naszym celem jest propagowanie poglądów związanych z przywiązaniem do idei samostanowienia, współpracy, wsparcia, kooperatywy społecznej oraz aktywności obywatelskiej w ramach niezależnej oddolnej konsolidacji. Szanujemy przy tym naturalnie ukształtowane w społeczeństwach poczucie tożsamości etnicznej, a szczególnie tożsamości regionalnej, od której należy zacząć budować dobrze funkcjonujące lokalne wspólnoty obywatelskie.
 
Dlatego...

Uważamy, że to społeczeństwo, na które składają się również jednostki, jakie wybierają działanie indywidualne, a nie grupowe, jest realnym podmiotem działalności obywatelskiej w ramach jakiejkolwiek struktury organizującej życie społeczne. Społeczeństwo dokonujące wolnych wyborów, działające demokratycznie, a nie hierarchicznie, czyli pozbawione grup uprzywilejowanych, których działalność obecnie sankcjonuje biurokracja państwowa. 

Choć grupy regionalne, w swoim podstawowym znaczeniu, są dla nas zbiorem jednostek połączonych wspólną tożsamością i wolą tworzenia wspólnoty dla skuteczniejszego osiągania celów społecznych, wspólnotą są również dla nas grupy o sprecyzowanych celach społecznych, politycznych lub ekonomicznych, bez względu na narodowość osób je tworzących. Pociąga to za sobą wymóg doskonalenia każdej jednostki, która działając w warunkach wolności osobistej i gospodarczej, posiada zarówno możliwość zrzeszania się w kooperatywy społeczno-gospodarcze z ludźmi o wspólnych dążeniach i celach, jak i aktywności indywidualnej.

Człowiek jest jednak istotą społeczną, a tylko silne jednostki tworzą silne wspólnoty, dlatego wspieramy wszelkie inicjatywy społeczne, które wyrastają z indywidualnej potrzeby obrony interesów zwykłych ludzi w ramach zorganizowanej grupy obywatelskiej. Z tego powodu sprzeciwiamy się demokracji parlamentarnej i autorytarnej, reprezentującej interes bezdusznej biurokracji państwowej, często obojętnej na interes społeczny. Fundamentów wspólnoty zorganizowanej upatrujemy w demokracji uczestniczącej, w której to społeczeństwo jest reprezentantem własnych interesów i tworzy zręby współpracy w ramach zorganizowanych grup obywatelskich.

Jesteśmy sceptykami państwowymi, co oznacza, że w miejsce niewydolnej, marnotrawiącej środki publiczne i obojętnej na interes społeczny biurokracji widzimy zorganizowane zrzeszenia obywatelskie, przejmujące stopniowo od państwa, gdzie to tylko jest możliwe, zakres kompetencji.
 
Maj 2013 r.


Wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) Portal Inicjatyw Oddolnych