Działaj z Nami

Działaczem sponarchistycznym może być każdy, kto popiera nasze ideały i chce firmować swoje akcje szyldem sponarchizmu, czy to poprzez agitację internetową (blogi, stronki), czy to poprzez wlepki, ulotki i plakaty. Jeśli robisz coś w danej chwili dla urzeczywistnienia idei sponarchistycznych – jesteś z nami, tworząc miejscowe grupy sponarchistyczne, nazewnictwem odwołujące się do Twojej miejscowości, regionu itp. 

Promujemy aktywność obywatelską w miejsce kompetencji urzędników państwowych.

Dlatego nie prowadzimy rekrutacji i żadnych zapisów „do sponarchistów”, gdyż nie jesteśmy partią polityczną a formacją obywatelską, oddolnym ruchem społeczno-narodowym, i tak naprawdę nie ma gdzie się zapisać.

Swoją przydatność możesz potwierdzić nie poprzez deklaracje, a tylko i wyłącznie poprzez działanie. Każda osoba czy grupa posiada pod tym względem pełną autonomię. Jeśli przeprowadza swoje akcje pod szyldem sponarchizmu – stworzy lokalną komórkę sponarchistyczną.  

U nas nie istnieje żadne oficjalne kierownictwo. Liderowanie i hierarchiczne zasady podziału są dobre dla partii parlamentarnych, których jedynym celem jest zdobycie i utrzymanie władzy politycznej, a także obdarowanie swoich funkcjonariuszy przywilejami państwowymi, zrodzonymi na krzywdzie i wyzysku całego narodu.

W działalności ruchów społecznych i oddolnych, w których najważniejszy jest interes społeczeństwa i narodu, organizowanie życia narodowego nie „od góry” a „od dołu”, dominuje inicjatywa własna, zasada wzajemnego wsparcia, koleżeński podział zadań, które wykonywane są z własnego przekonania i poczucia obywatelskiego (patriotycznego) obowiązku, a nie pod wpływem odgórnego nakazu.

Sponarchistą jest ten, kto aktywnie walczy o prawa obywateli do samostanowienia o sobie, kto w danym momencie poprzez swoją aktywność tworzy zręby społeczeństwa sponarchistycznego – rządzącego się samodzielnie, bez przywódców i liderów, państwowych mocodawców czy jakichkolwiek grup uprzywilejowanych.

Zachęcamy wszystkich do współpracy! Oznacza to ni mniej, ni więcej, że musicie działać! Działaczem na rzecz Sprawy jest nie ten, kto się deklaruje, a ten, kto swoją aktywnością wpływa na rzeczywistość.

Naszym celem jest propagowanie poglądów związanych z przywiązaniem do idei samostanowienia, współpracy, wsparcia, kooperatywy społecznej oraz aktywności obywatelskiej w ramach niezależnej oddolnej konsolidacji. Szanujemy przy tym naturalnie ukształtowane w społeczeństwach poczucie tożsamości narodowej i etnicznej oraz tradycyjnych wartości moralnych, jako dodatkowych elementów spajających dane społeczeństwo.
 
Dlatego...

Uważamy, że to społeczeństwo, na które składają się również jednostki, jakie wybierają działanie indywidualne, a nie grupowe, jest realnym podmiotem działalności obywatelskiej w ramach jakiejkolwiek struktury organizującej życie społeczne. Społeczeństwo dokonujące wolnych wyborów, działające demokratycznie, a nie hierarchicznie, czyli pozbawione grup uprzywilejowanych, których działalność obecnie sankcjonuje biurokracja państwowa. 

Choć naród, w swoim podstawowym znaczeniu, jest dla nas zbiorem jednostek połączonych wspólną tradycją, pochodzeniem i wolą tworzenia wspólnoty dla skuteczniejszego osiągania celów społecznych i narodowych, wspólnotą są również dla nas grupy o sprecyzowanych celach społecznych, politycznych lub ekonomicznych, bez względu na narodowość osób je tworzących. Pociąga to za sobą wymóg doskonalenia każdej jednostki, która działając w warunkach wolności osobistej i gospodarczej, posiada zarówno możliwość zrzeszania się w kooperatywy społeczno-gospodarcze z ludźmi o wspólnych dążeniach i celach, jak i aktywności indywidualnej.

Człowiek jest jednak istotą społeczną, a tylko silne jednostki tworzą silne wspólnoty, dlatego wspieramy wszelkie inicjatywy społeczne, które wyrastają z indywidualnej potrzeby obrony interesów społeczno-narodowych w ramach zorganizowanej grupy obywatelskiej. Z tego powodu sprzeciwiamy się demokracji parlamentarnej i autorytarnej, reprezentującej interes bezdusznej biurokracji państwowej, często obojętnej na interes społeczny. Fundamentów wspólnoty zorganizowanej upatrujemy w demokracji uczestniczącej, w której to społeczeństwo jest reprezentantem własnych interesów i tworzy zręby współpracy w ramach zorganizowanych grup obywatelskich.

Jesteśmy sceptykami państwowymi, co oznacza, że w miejsce niewydolnej, marnotrawiącej środki publiczne i obojętnej na interes społeczny biurokracji widzimy zorganizowane zrzeszenia obywatelskie, przejmujące stopniowo od państwa, gdzie to tylko jest możliwe, zakres kompetencji.

Zachęcamy...
 
do „brania spraw we własne ręce” przez świadomych obywateli, podnosimy kwestię tworzenia niezależnych od państwa struktur, zrzeszeń bądź jak kto woli – organizacji obywatelskich, jakie miałyby powstawać w wyniku oddolnej pracy społecznej, prowadzącej do zacieśniania więzi narodowych.

Jako ruch społeczny pomocy wzajemnej, jesteśmy przekonani, że nic lepiej nie służy życiu w harmonii i współpracy, jak tworzenie dobrowolnych zrzeszeń społecznych, grupujących ludzi w celu realizacji określonych przedsięwzięć i propagowania własnych idei, korzystnych z punktu widzenia dobra publicznego. W owych zrzeszeniach społecznych dochodzi do umacniania więzi ogólnoludzkich i narodowych, a dokonuje się to w sposób naturalny, gdyż dobrowolny; nigdy sztuczny, odgórny, nietrwały, czyli po prostu wymuszony. Nikt tym grupom nie przeszkadza w działalności, nikt, tak jak obecnie czyni to biurokracja państwowa, nie komplikuje życia.

Zrzeszenia społeczne to ponadto lepsza wersja samorządu (rządzenia we własnym zakresie w oparciu o własne, racjonalnie wydawane środki prywatne), jako skuteczna przeciwwaga dla władzy państwowej vide establishmentu partyjno-biurokratycznego, którego interes, delikatnie mówiąc, nie zawsze idzie w parze z interesem społeczeństwa czy narodu.

To inicjatywy społeczne stanowią nieodzowny element na gruncie budowania wspólnoty i więzi narodowej, a co więcej często okazują się skutecznym sposobem na realizację potrzeb społecznych, bez ingerencji marnotrawiącej środki finansowe niewydolnej biurokracji.

Myślą przewodnią naszej działalności jest przeświadczenie o potrzebie zmiany duchowej dzisiejszego człowieka. Wyrwanie go z bierności i zachęcenie do zaangażowania obywatelskiego, gdyż tylko postawa aktywności społecznej jest w stanie zagwarantować nam pomyślną przyszłość, czego nie zrobi za nas żadna rządząca nami grupa uprzywilejowanych wyzyskiwaczy, myśląca tylko o podtrzymaniu swojej uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie.

Chcąc zmieniać innych, musimy zacząć od siebie. Dlatego odrzucamy niewolnicze myślenie o zbawczej roli władzy państwowej, a w jej miejsce pragniemy tworzyć rządzące się same, aktywne, a przez to wolne grupy obywatelskie.

Odrzucamy także ograniczające naszą wolność wszelkie psychoaktywne używki – alkohol, narkotyki oraz nikotynę, jako trujące nasz organizm i niszczące charakter. Krytykujemy również „seks bez zobowiązań”, czyli uleganie niskim instynktom.
 
Zachęcamy do działania prospołecznego. 

Sponarchiści
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) Portal Inicjatyw Oddolnych